STYRELEDER

NÅR
du har spørsmål av overordnet karakter eller ikke vet hvor du skal sende epost

KASSERER

NÅR
du en faktura til korpset eller skal ha noe refundert

KORPSSTYRET

NÅR
du har en sak til korpsstyret

ØVELSE


Berger skole  – Kjartan Veldes vei 43 1450 Nesoddtangen 

POSTADRESSE


Postboks 38
1451 Nesoddtangen

BANK


Bank (DnB): 1603.06.02653
Org. nr: 971 257 172
Søk
Driftes av Styreportalen AS