Konserter

Korpset produserer flere egne konserter hvert år og deltar i tillegg på eksterne arrangement og spiller i lokalmiljøet.

EGENPRODUSERT

Høstkonsert 
På vår tradisjonsrike høstkonsert inviterer vi ofte andre lokale korps og spiller den musikken vi har jobbet med etter sommerferien. Ofte er det med et tema og i hovedkorpset er gjerne våre musikanter som velger tema og er involvert i repertoirvalg og eventuelle utenommuskalske innslag.

Adventskonsert 
Rett før jul spiller alle tre korps julen inn, det er ofte første møte med de nye aspirantene.

Stjernedryss 
Denne konserten er vår feiring av oss sjøl, vi spiller for hverandre og det deles ut årsstjerner og medaljer. Det er en fin måte å takke hver enkelt musikant for innsatsen og vi hedrer de som slutter og enkelte som har gjort en særskilt innsats

EKSTERNE ARRANGEMENT 

Hovedkorpset deltar i flere konkurranser; Årlig i NMF øst sitt distriktsmesterskap, noen ganger NM og andre konkurranser.
Høsten 2019 var vi med i forestillingen KORPS og med i Nesodden kulturskoles store fellessatsing "Disneykonserten".

LOKAL SPILLING 
Vi er stolte og glad for å få delta i lokalmiljøet, det er særlig på vårparten at vi viser oss fram: 
  • Hovedkorpset deltar ofte på arrangement Frigjøringsdagen/Veterandagen 8. mai. 
  • Juniorkorpset spiller i øvetog 16. mai (eller siste skoledag før 17. mai) for flere skoler og barnehager. 
  • Hovedkorpset spiller konsert på Håkontoppen og Nesoddtunet 16. mai. 
  • Begge korps spiller selvsagt 17. mai.
  • Juniorkorpset avslutter ofte sesongen med en konsert på Skoklefallåsen omsorgsboliger. 

Søk
Driftes av Styreportalen AS