BLI MEDLEM I NESODDENS BESTE SKOLEKORPS!
Nesodden Skolekorps rekrutterer musikanter fra alle skoler på Nesodden. Vi har aspirant-, junior- og hovedkorps og alle sammen øver på Berger skole hver mandag kl. 18.00.  I tillegg til fast fellesøving på mandager har vi det veldig moro på seminarer og på turer i inn- og utland. Du kan tidligst begynne i korpset den høsten du begynner i 3. klasse, men det er mange som begynner seinere også. 

REKRUTTERING VÅREN 24:
Vi har åpnet for påmelding for start august 24!
  • Kom på instrumentprøving på Tangenten lørdag 8. juni kl 12.30 - 14.30. Dette er del av kulturskolens MIOdag og det er mange spennende arrangementer å ta del i. 
  • Vi inviterer til åpen øvelse på Berger skole (Speilsalen/SFO) i underetasjen bak gymsalen 10. juni kl 1830-1930.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med styreleder Bente på leder @ nordrenesoddenskolekorps.no eller 402 80 124
HVORFOR SPILLE I KORPS? 
  •  I korpset lærer du å spille et instrument og lese noter. Det er gøy å mestre et instrument og spille sammen med andre.
  •  I korpset får alle være med - det finnes ingen reservebenk. Alle instrumentene og stemmene er like viktige. 
  • I korpset har vi et fantastisk sosialt og godt miljø - du finner venner i alle aldre. 
  • I korpset får du være med på morsomme konserter, seminarer og turer I korpset får du mange nye venner fra flere skoler og på tvers av klassetrinn. Vi er opptatt av godt miljø og trivsel for alle. 

DU BEGYNNER SOM ASPIRANT
Når du begynner er du aspirant og tar timer med kulturskolelærer hver uke om høsten og du har noen samlinger med aspirantkorpset. Etter jul har aspirantene øvelser hver mandag som de to andre korpsene. Etter ett år som aspirant går du to år i junior før du begynner i hovedkorpset. Vi har mange arrangementer og aktiviteter der alle korps, eller to korps, er sammen.

BIDRAG FRA FORELDRE
Vi arrangerer et loppemarked hver vår og har som regel en mindre dugnad om høsten. I tillegg trenger vi deltakelse fra noen foreldre på øvelser og når vi er ute på tur, og noen til komitearbeid. Utover det er det lite krav til foreldrebidrag .


HVA KOSTER DET?
Satsene (2024) for å spille i korpset, 10 mnd. i året, betales kvartalsvis med 4 måneder høst og 2*3 måneder om våren. (NB! 25% søskenmod): 
- Aspirantkorps 275 pr. mnd 
- Juniorkorps 440 pr. mnd 
- Hovedkorps 475 pr. mnd 

 I tillegg kommer 500 kr i instrumentleie som faktureres årlig, har man eget instrument betaler man selvsagt ikke denne. 

For Junior og Hoved påløper også egenandel for eksterne seminarer med overnatting (maks 2x 500, stort sett 1 for junior og 2 for hoved) og sommertur. Kulturskolen (individuell opplæring) kommer i tillegg og går utenom korpset. 

Send innmelding her

Søk
Driftes av Styreportalen AS